Go to Homepage

سخنرانى ها

دکتر علی‌ شریعتی



Print

زندگى نامه
شریعتی در یک نگاه
فهرست مجموعه آثار
كتب و مقالات
سخنرانى‌ها
اشعار
انتشارات
گالرى عكس‌ها
ویدئو و صوتى‌
دفتر يادبود
كاوشگر سايت
تماس
صفحه اوّل
English Site

اين سرود پس از پيروزى انقلاب سال ۵۷ در راديو تلويزيون ايران دفعتا شنيده ميشد.

 

سرود دكتر شريعتى



 


كليه حقوق محفوظ ميباشد
Copyright © 1997 - 2021