Go to Homepage

سخنرانى ها

دکتر علی‌ شریعتیPrint

زندگى نامه
شریعتی در یک نگاه
فهرست مجموعه آثار
كتب و مقالات
سخنرانى‌ها
اشعار
انتشارات
گالرى عكس‌ها
ویدئو و صوتى‌
دفتر يادبود
كاوشگر سايت
تماس
صفحه اوّل
English Site

سخنرانى پيروزى پس از شكست

اين سخنرانى در ۱۲ آذر ماه  ۱۳۴۸ برابر با ۲۲ رمضان ۱۳۸۹ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.
بخش اولبخش دومبخش سوم 


كليه حقوق محفوظ ميباشد
Copyright © 1997 - 2021